สโมสรซอนต้ากรุงเทพ ๑

194/1 ถนนเสรีไทย แขวงคันนายาว  เขตคันนายาว กทม. 10230
โทร.  02-9060160    โทรสาร  02-9060090
map2